Vi stärker företagandet

Samling Näringsliv – en drivkraft för positiv företags­utveckling i Jämtland-Härjedalen.

I Jämtland Härjedalen kör vi vårt virke till kusten. Ingen större träförädling sker här. Det vill vi ändra på!

Nära 45 procent av de som jobbar i Jämtland Härjedalen är sysselsatta inom offentlig sektor. Vi behöver fler privata företag!

70% av all använd energi i vårt län är fossilfritt. Det vill vi hylla!

Medlemmar träffas vid Samling Näringslivs företagsaktiviteter

Frukost­träffar och spanar­luncher

Utvidga ditt nätverk och samla inspiration och energi på Samling Näringslivs spanar­luncher, företags­frukostar och andra aktiviteter.

Jämtlands företag kan växa till­sammans

Samling Näringsliv är till för dig som driver företag i Jämtland-Härjedalen och som tror på att ett starkt näringsliv skapar tillväxt. Välkommen att bli medlem!
Medlemmar träffas för att nätverka och diskutera

 

Tillsammans kan vi påverka, utveckla och förändra regionen till det bättre för företagen och det samhälle vi lever i. Ju fler desto bättre – och roligare.”

Marlene Ström, styrelsemedlem