Vi stärker företagandet

Samling Näringsliv – en drivkraft för positiv företags­utveckling i Jämtland-Härjedalen.

Närheten och samarbetet med Norge och Tröndelag är något vi är unika för i Jämtland Härjedalen. Det vill vi utveckla!

Jämtland Härjedalen ligger under riksgenom­snittet för konkursade företag. Det vill vi hylla!

1,3 procent av Sveriges befolkning bor i Jämtland. Varför inte fler?

Medlemmar träffas vid Samling Näringslivs företagsaktiviteter

Frukost­träffar och spanar­luncher

Utvidga ditt nätverk och samla inspiration och energi på Samling Näringslivs spanar­luncher, företags­frukostar och andra aktiviteter.

Jämtlands företag kan växa till­sammans

Samling Näringsliv är till för dig som driver företag i Jämtland-Härjedalen och som tror på att ett starkt näringsliv skapar tillväxt. Välkommen att bli medlem!
Medlemmar i föreningen träffas för att nätverka och diskutera

 

Tillsammans kan vi påverka, utveckla och förändra regionen till det bättre för företagen och det samhälle vi lever i. Ju fler desto bättre – och roligare.”

Marlene Ström, styrelsemedlem