Vi stärker företagandet

Samling Näringsliv – en drivkraft för positiv företags­utveckling i Jämtland-Härjedalen.

Närheten och samarbetet med Norge och Tröndelag är något vi är unika för i Jämtland Härjedalen. Det vill vi utveckla!

Jämtland Härjedalen ligger under riksgenom­snittet för konkursade företag. Det vill vi hylla!

1,3 procent av Sveriges befolkning bor i Jämtland. Varför inte fler?

Medlemmar träffas vid Samling Näringslivs företagsaktiviteter

Frukost­träffar och spanar­luncher

Utvidga ditt nätverk och samla inspiration och energi på Samling Näringslivs spanar­luncher, företags­frukostar och andra aktiviteter.

Jämtlands företag kan växa till­sammans

Samling Näringsliv är till för dig som driver företag i Jämtland-Härjedalen och som tror på att ett starkt näringsliv skapar tillväxt. Välkommen att bli medlem!
Medlemmar träffas för att nätverka och diskutera

 

"För oss som vill leva och bo i Jämtland är ett näringsliv som kan utvecklas och skapa tillväxt helt avgörande. Att skapa en bred samling för det som är viktigt för företagen i länet är därför något jag tror starkt på. Genom samarbete är jag övertygad om att vi kan göra skillnad på riktigt!" 

 

Lars Rådström, styrelsemedlem