Samling Näringsliv


En drivkraft för positiv företags­utveckling i vår region

Vi är ett kluster av företag och företagare i Jämtland & Härjedalen som jobbar för att bli en självklar region för företags­etableringar och företags­utveckling

Vision

Vi ska bli den mest attraktiva tillväxt­regionen för företags­etableringar.

Peter Vomacka

Peter Vomacka

Verksamhetsledare

Peter är den drivande kraften i Samling Näringsliv. Med en bakgrund inom storskalig industri, företagsledning och teknisk utveckling är han ansvarig för den operativa verksamheten för organisationen.