Inspirerande aktiviteter

Utvidga ditt nätverk och samla inspiration och energi på våra aktiviteter.

Klarar ditt bolag en cyberatack?!

I en värld som ständigt förändras genom globalisering, digitalisering och ”molnifiering”, är frågan hur du hanterar digital information avgörande för hur din organisation står sig mot inre och yttre hot.

23 maj 11.45-13.30. Campus Östersund - Hus U
 

Spanarlunchen med IT Säkerhetsbolaget ger dig färdplanen för en analys över svagheter i dina IT-miljöer, hantering av kritisk information och för att utveckla ett bättre skydd.

Petter Bahlenberg och Per Edström på IT-Säkerhetsbolaget reder ut begreppen kring cyberattacker, phishing, DDoS-attacker och fysiska intrång men också inre hot som brister i utbildning och medvetenhet.

Det krävs en kombination av tekniska lösningar, utbildning och medvetenhet samt policyer och procedurer för att säkerställa företagets datasäkerhet säger Per Edström IT säkerhetsspecialist

Petter och Per ger dig exempel på hur har andra drabbats, konsekvenser och hur dom utvecklar sin framtida motståndskraft. Ta del av kartan som kan säkerställa ditt företags datasäkerhet. Välkommen!

Program

11:45 Lunchen är serverad!

12:00 Välkommen till Peak Innovation Science Park

12:10 Petter Bahlenberg och Per Edström vid IT-Säkerhetsbolaget, ger dig kartan som kan säkerställa ditt företags datasäkerhet. 13:00 Frågor och vidare samtal 13:30 Tack för den här gången!

 

 

 

Kulturens nyckelroll för hållbar platsutveckling och samhällsomvandling

4 JUNI kl.15-16.00 (DIGITALT VIA TEAMS)

Syftet med inspirationsträffen är att bidra till en strategisk dialog om kulturens, idrottens och föreningslivets roll för befolknings-/kompetensförsörjning, attraktionskraft och en hållbar samhällsomvandling.

Vi ställer oss frågan om hur vi kan skapa ännu bättre förutsättningar för ett framtida Jämtlands län där kulturen spelar en nyckelroll i näringslivsutvecklingen.

Det pågår en enorm industriell omvandling i norra Sverige för en fossilfri framtid. Ansvaret för industri- och samhällsomvandlingen är inte samlat under en ansvarig aktör utan ska ske i samverkan med en mängd aktörer och intressenter. Aktörer och intressenter har olika mandat och roller som agerar under tidspress och med begränsade resurser. Frågan är hur den industriella omvandlingen även kan blir en hållbar samhällsomvandling där kulturen, idrotten och föreningslivet får en stark roll.

Region Norrbotten och Luleå kommun visar hur de arbetar med detta och vilka erfarenheter de dragit.

Kulturens, idrottens och föreningslivets roller i industrins och samhällets omställning 
Stina Almkvist, strateg befolkningsförsörjning och talangattraktion, Region Norrbotten samt Anette Winblad von Walter, kulturchef, Region Norrbotten

Kulturens roll i framtidens Luleå - Marie Wallstén, enhetschef för Konst, scen och möten, Luleå Kommun

Mötesvärd: Magnus Aspegren, regional utvecklingsdirektör, Region Jämtland Härjedalen

Arrangörer: Region Jämtland Härjedalen i samarbete med Samling näringsliv

ANMÄL DIG HÄR
 

Länets näringsliv behöver en stark samlande kraft som skapar utveckling av befintliga företag och en miljö som gör att nya företag vill etablera sig här.”

Tomas Engström, styrelsemedlem