DIGIKRAFT

VI VILL GÖRA DITT FÖRETAG STARKARE 

 

 

FRAMGÅNGSRIK OMSTÄLLNING HOS 115 FÖRETAG I NORR!

115 företag från Jämtland Härjedalen och Västernorrland har i det EU finansierade projektet Digikraft fått stöd att ställa om med hjälp av digitala verktyg. Vi träffade Maja Bergstrand, processledare på Samling Näringsliv som varit med och drivit det lyckade projektet tillsammans med RISE och Bron Innovation.  

-Charmen med det här projektet är att det har helt och hållet varit behovsstyrt av företagen, inleder Maja Bergstrand

Digital omställning hos små och medelstora företag 
Projektet Digikraft har pågått under två års tid, ett projekt vars syfte har varit att hjälpa små och medelstora företag med digital omställning i skenet av covid-19 för att stärka företagens konkurrensförmågan och öka deras förmåga att hantera framtidens utmaningar. Tillsammans med RISE och Bron Innovation har Samling Näringsliv stöttat 115 små och medelstora företag från mellersta Sverige att påbörja, genomföra och öka din digitala transformation. 

Det har varit ett framgångsrikt projekt, där vi sett stor effekt hos företagen samtidigt som det har varit ett fint samarbete över länsgränserna, säger Maja 

Företagen som deltagit i projektet kommer från Västernorrland och Jämtland Härjedalen och de har Samling Näringsliv och Bron Innovation hittat genom att arrangera olika typer av företagsträffar, frukostar, intervjuer och nära samarbete med kommunerna. Många av företagen som deltagit har sett behov att ställa om i och med att de såg förändrade beteende hos sina konsumenter till följd av pandemin.  

- Utgångspunkten var att arbeta med företag som sett ett behov som kom ur pandemin, hur de exempelvis kan bli mindre sårbara med hjälp av digitala verktyg och att ställa om sina verksamheter till att bli mer konkurrenskraftiga, fortsätter Maja 

Holistiskt perspektiv på företagen
Företagen som deltagit har på olika sätt effektiviserat sina verksamheter med hjälp av olika stöd från projektet.  

- Vi har tillsammans tittat på utmaningarna, behov och idéerna hos de enskilda företagen, sedan har vi hjälpt dem och tillfört ett riktigt värde i form av pengar eller timmar så de har kunnat utvecklas framåt, fortsätter Maja 

Företagen har fått allt från några timmar i behovsanalys, stöd av externa konsulter till coachning av experter på flera hundra timmar.   

Jag är imponerad av vissa företag och innovationshöjden i det som de har åstadkommit med hjälp av de olika stöd som vi kunnat erbjuda. Vi ser tydliga tecken på att man bör fortsätta att investera i digitalisering, eftersom det tillför värde för företagen, säger Maja 

På ri.se kan du läsa om några företag från Jämtland Härjedalen som fått stöd i projektet, bland annat Dryckesbuan som fick hjälp att ta fram ett digitalt verktyg för att minska administrationen och göra mikrobryggerier mer kostnadseffektiva. Eller Safe at Site som fick hjälp att ta fram ett digitalt feedbackverktyg för att förbättrar arbetsmiljön för bygg-och vägarbetare.  

Kommunikation – en tydlig trend 
En tydlig trend hos företagen som deltagit har varit att de önskar få hjälp med olika typer av kommunikationsinsatser.  

- De företagen som fått stöd har för det mesta små resurser för just utveckling och digitalisering. I många företag har vi även sett att mycket ansvar ligger på en enskild person i företaget och här behöver de hjälp utifrån. Det har varit många som önskar få hjälp med processer och strategier när det kommer till kommunikation, säger Maja Bergstrand  

Även fast projeket Digikraft lider mot sitt slut fortsätter ansökningarna att ramla in.  

- Det är roligt att det fortsätter att komma ansökningar. Fler företag hittar oss och det har etablerats nya vägar för var man ska gå med denna typ av frågor, det är ju bara synd att projektet tar slut. Men vi ska såklart försöka hjälp till så gott vi kan ändå för de som önskar ta sig framåt med hjälp av digitala medel, avslutar Maja  

Maja Bergstrand 

Kontaktperson

Claes-Göran Carlsson, kontaktperson Forum Fastighet