DIGIT 

Hållbar Digital Transformation

DIGIT - Hållbar digital transformation!

Är du intresserad av att lära dig mer om hur ny teknik som AI, uppkopplade sensorer och Internet of Things kan utveckla din verksamhet? Då är DIGIT perfekt för dig! 

I projektet bjuder vi in till många inspirerande seminarier om datadriven utveckling, AI och IOT, om du missade någon av dessa kan du se dem här. Vi ger också små och medelstora företag i Mellersta Norrland möjligheten att ta en av sina utmaningar vidare med oss. I den resan utforskar vi tillsammans möjligheterna med AI, IOT och datadriven utveckling. 

 
Missat våra seminarier, titta igen här

 

Östersund 18 april 2024

 

 

Örnsköldsvik 1 februari 2024

 

 

 

Gå med i DIGIT:s AI-nätverk!

Anmäla till AI nätverk 
  • Expertstöd: Få experthjälp för att utveckla dina tjänster med hjälp av datadriven utveckling, IoT och AI. Våra experter finns här för att stödja dig. 

  • Ta del av de senaste AI-nyheterna: Vi håller dig uppdaterad om de senaste trenderna inom artificiell intelligens och datadriven utveckling. 

  • Anslut till ett nätverk: Samarbeta med andra företag, forskare och experter. Här delar vi idéer, utmaningar och skapar möjligheter inom AI. 

  • Inspireras och lär dig mer: Våra nätverksträffar, workshops och seminarier är utformade för att ge dig inspiration och fördjupa din kunskap om datadriven utveckling, IoT och AI. 

  • Erfarenhetsutbyte: Upptäck hur andra företag har använt datadriven utveckling, IoT och AI för att förbättra sin effektivitet och konkurrenskraft. Lär av deras framgångshistorier.

     

 
 
 
 

Om projektet 

I den digitala eran är datadriven utveckling avgörande. Det ger dig bättre beslutsunderlag, ökar effektiviteten, skapar personliga kundupplevelser och håller dig konkurrenskraftig. Genom att investera i datadriven utveckling kan du maximera potentialen, öka innovationen och minska riskerna.

Mittuniversitetet driver ett samverkansprojekt med ett 20-tal organisationer i Jämtlands och Västernorrlands län för att stödja näringslivets utveckling inom IoT och AI, med särskilt fokus på datadriven utveckling. Projektet, DIGIT – Hållbar Digital Transformation, har erhållit över 30 miljoner kronor i stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Projektets mål

Målet är att stärka företag i regionen genom att öka kunskapen om datadriven utveckling och implementera teknik för att främja nya affärsmöjligheter och öka konkurrenskraften. Projektet inkluderar bland annat anställning av industridoktorander, samarbete med företag för att lösa specifika utmaningar och främjande av datadriven innovation.

Målet är att engagera 140 företag, varav minst 50 förväntas påbörja utveckling av datadrivna tjänster under de tre åren. Slutligen förväntas DIGIT öka utvecklingskapaciteten för företag i regionen, leda till anställning av fler AI-forskare och bidra till hållbar tillväxt.

 

Maja Bergstrand 

Processledare