Närheten och samarbetet med Norge och Tröndelag är något vi är unika för i Jämtland Härjedalen. Det vill vi utveckla!

Jämtland Härjedalen ligger under riksgenom­snittet för konkursade företag. Det vill vi hylla!

1,3 procent av Sveriges befolkning bor i Jämtland. Varför inte fler?