I Jämtland Härjedalen kör vi vårt virke till kusten. Ingen större träförädling sker här. Det vill vi ändra på!

Nära 45 procent av de som jobbar i Jämtland Härjedalen är sysselsatta inom offentlig sektor. Vi behöver fler privata företag!

70% av all använd energi i vårt län är fossilfritt. Det vill vi hylla!