Forum för samarbeten

I Samling Näringlivs branschforum diskuterar vi gemensamma utmaningar.

 

Det är viktigt att närings­livet i länet samlas kring samma frågor för att skapa en gemensam kraft och därmed öka möjligheterna till utveckling och till att skapa tillväxt.”

Mia Forsgren, styrelsemedlem 

Forum Fastighet

Fastighetsbranschens aktörer är viktiga spelare i ett samhälle. Trots stor konkurrens finns många aspekter som innebär att våra medlemsföretag i denna bransch gärna samverkar.

Vi lämnar sakfrågorna därhän, här är istället nät­verket viktigt. Vi får genom forumet koll på varandra och en helhets­bild av vårt gemensamma samhälle. Vi diskuterar spel­regler och branschens förhållande gentemot våra offentliga aktörer. Tillsammans skapar vi samhälls­utveckling, eftersom forumets aktörer är de som beslutar var och när expansion och byggande äger rum. Ett stort gemensamt område är kompetens­försörjning, som de flesta företag i forumet har behov av att säkerställa. Dessutom genomför forumet årligen bransch­dagen ”Fastighetsdagen” med många deltagare.

Deltagare i forumet 

DIÖS, Persson Invest Fastigheter, Rikshem, NP3 Fastigheter, Odéns fastigheter, Kungsleden, Frösö Park, Östersundshem, Bergs Hyresbostäder, HSB och Årehus.

Claes-Göran Carlsson, kontaktperson Forum Fastighet

Claes-Göran Carlsson

Kontaktperson

Ipad visar tjänst för att söka fastigheter på webben
Företagare diskuterar digitala medier framför en datorskärm

Forum Digitalisering

Vi ser att digitaliseringen bara kommer att öka. Den påverkar hela närings­livet och för den som vill hänga med handlar framtiden om att lösa saker digitalt.

Inom Forum Digitalisering är vårt största fokus IT-utbildningar. Vi vill skapa möjlighet till korta och långa utbildningar på Mittuniversitetet inom IT-området, och i forumet finns flera personer från universitetet representerade. I samband med detta har forumet som mål att göra Östersund till Sveriges bästa plats för företags­kontakter för IT-studenter. Två områden där vår region redan ligger långt fram är e-hälsa och ”internet of sports”. Forumet jobbar aktivt tillsammans med Peak Innovation AB för att etablera Östersund och Jämtland-Härjedalen som ett kompetens­centrum inom dessa områden.

Deltagare i forumet

Sigma, Knowit, CGI, Combitech, Skatteverket, Thoreb, Loxysoft, Kaj 63, Realbridge, ATEA, Xlent, MIUN Innovation, Cygni, Lexicon, Sopra Steria och Tieto.

Jenny Grip, verksamhetsledare Samling Näringsliv

Jenny Grip

Verksamhetsledare

Forum Ekonomi & Finans

I vår region finns ett stort antal företag inom ekonomi och finans. Alla upplever samma utmaning; rekrytering av personal. Det har blivit huvudspåret för Forum Ekonomi & Finans. 

Tillsammans vill vi säkerställa en god rekryteringsbas som kan bidra till företagens ökade konkurrens­kraft. Vi gör det genom dialog med utbildnings­instanser och jobbar aktivt med praktik- och trainee­platser. Vi vill skapa mötes­platser där entreprenörer och andra kan samlas och utbyta erfarenheter och goda exempel för att bidra till företagens utveckling och tillväxt. Forumet anordnar en ”spanar­lunch” varje månad samt bjuder in till kortare seminarier inom ämnen som hållbarhet, GDPR, digitalisering etc.

Deltagare i forumet

Deloitte, Länsförsäkringar, Hellström & Hjelm, Nordea, Persson Invest Ekonomipartner, Almi, Grant Thornton, Handelsbanken, Olematec AB, Swedbank, Hemmalön Mittsverige AB, Söderberg & Partners, Progredo AB och EY.

Claes-Göran Carlsson, kontaktperson Forum Ekonomi och Finans

Claes-Göran Carlsson

Kontaktperson

Föreläsning på fastighetsdagen Jämtland
Koncentrerad medarbetare på arbetsplats

Forum Hälsa & Arbetsmiljö

I Jämtland-Härjedalen bor många som vill leva hälso­samt. Äta rätt, närodlat och vistas nära naturen. Samtidigt har samhället stadigt rört sig mot en högre grad av ohälsa bland befolkningen.

I och med att arbets­miljölagen har skärpts och företag numera är skyldiga att jobba med den psyko­somatiska arbets­miljön ser Samling Näringsliv ett stort behov att utveckla detta. Att sätta medarbetarnas hälsa främst är mycket viktigt för många företag och för att göra det behövs strategier på styrelse-, lednings- och operativ nivå. Forumet håller på att formas och Jämtlands­akademien samt Länsförsäkringar är två stora aktörer som är drivande i arbetet.

Jenny Grip, verksamhetsledare Samling Näringsliv

Jenny Grip

Verksamhetsledare

 

Forum Kultur & Kreativa Näringar

Kultur sägs påverka hälsan, näringslivet och utvecklingen av våra destinationer på ett positivt sätt. Men vilken betydelse har den egentligen? Det vill vi inom Forum Kultur & Kreativa Näringar definiera.

Forumet tar vara på både näringslivets och kulturentreprenörernas möjlig­heter och utmaningar genom att skapa nätverk och affärs­möjligheter. För att över­brygga hinder måste vi modernisera och utveckla både närings­livet, kulturen och idrotten och vi måste göra det tillsammans. Forumet är en plattform för projekt­ägare inom spännande utvecklings­projekt inom just kultur och kreativa näringar.

Deltagare i forumet

Stiftelsen Jamtli och dess medlemmar, Länsförsäkringar, Östersundshem, Jämtkraft, Svenska skidskytteförbundet, NCkultur, Region Jämtland-Härjedalen, Kulturkompaniet.

Peter Vomacka, verksamhetsledare Samling Näringsliv

Jenny Grip

Kontaktperson

 
Transport av grus

Forum för hållbarhet och fossilfritt

Inom Samling Näringsliv jobbar vi aktivt med ”Fossilfritt Jämtland Härjedalen”. Det finns inte en enda lösning. Inget enskilt transport­slag eller satsning förmår lösa alla företags och organisationers problem..

Olika delar av länet har olika behov. Till exempel är Inlandsbanan viktig för Härjedalen och Norra stambanan för Åre. Flyget har stor betydelse för våra större företag och en snabb tåg­transport till Stockholm är avgörande för många. Tillgång på bio­bränsle är avgörande för lastbils­transporter som fraktar bland annat timmer till kusten. Detta är fråge­ställningar Forum för Hållbarhet och Fossilfritt vill lyfta. Forumet drivs i samarbete med näringslivet, Fossilfritt Sverige, Region Jämtland Härjedalen och Länsstyrelsens klimatråd.

Jenny Grip, verksamhetsledare Samling Näringsliv

Jenny Grip

Verksamhetsledare