Fossilfri­

konkurrenskraft

- Så blir Jämtland Härjedalen fossilfritt och får starkare företag

 

Fossilfri konkurrenskraft

I Jämtland och Härjedalen samlas nu stora och små företag för att utveckla metoder för att minska och så småningom ta bort användningen av fossila bränslen. Genom att tillsammans titta på alla delar i hur en vara eller tjänst blir till hittar vi områden där vi kan göra annorlunda och bättre.

Att just göra annorlunda och bättre är vi också övertygade om gör oss till bättre företagare med en starkare konkurrenskraft, samtidigt som vi tar ett gemensamt ansvar för att minska växthusgasutsläppen och tar ett kliv mot ett fossilfritt Sverige. Det är bra för länet, landet och världen.

Färdplanen visar vägen
Det regionala arbetet sker inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige och 22 branscher tagit fram färdplaner för fossilfri konkurrenskraft. Där beskriver de hur de kan bli fossilfria eller klimatneutrala senast 2045.

För att genomföra färdplanerna krävs samarbeten mellan företag från olika branscher. På samma sätt som företag från olika branscher tillsammans skapar en produkt eller en tjänst har de ett gemensamt ansvar för de växthusgasutsläpp som uppstår på vägen. Ett livsmedel innehåller till exempel livsmedelsproducenter, livsmedelsbolag, transportbolag och avfallshantering men det ingår också strukturella aktörer som energibolag, fastighetsbolag, försäkringsbolag och offentliga aktörer. Genom att samarbeta i hela den så kallade värdekedjan kan man effektivare minska utsläppen och utnyttja möjligheterna som skapas i omställningen.

Samling näringsliv är navet
I Jämtland och Härjedalen sker arbetet med Samling Näringsliv som plattform där många av länets företag redan samarbetar för en stark och hållbar tillväxt. Omställningen bort från fossila bränslen är ett gigantiskt projekt där hela samhället deltar. För en ensam aktör finns det många hinder men tillsammans kan vi röja hindren ur vägen. Samtidigt som vi också ser vilka möjligheter som finns för att utveckla våra verksamheter och stärka konkurrenskraften, både för enskilda företag och för hela vår region.

Jag är intresserad av Fossilfri Konkurrenskraft

GDPR
Claes-Göran Carlsson, kontaktperson Forum Fastighet

Jenny Grip 

Kontaktperson

Ipad visar tjänst för att söka fastigheter på webben