Bli medlem
i föreningen

Tror du också på ett starkt näringsliv i Jämtland-Härjedalen? Välkommen!

 

För att nå framgång krävs mål­medvetenhet och fokuserat arbete. Tillsammans i Samling Näringsliv känner jag glädje i att vi driver de rätta näringslivs­frågorna för att utveckla Jämtland och Härjedalen!”

Mattias Lööv, Styrelseordförande

Bli medlem i Samling Näringsliv

Medlemskapet är till för dig som driver företag i Jämtland-Härjedalen och som tror på att ett starkt näringsliv skapar tillväxt.

Vi är den enda näringslivs­organisation som enbart driver näringslivs­frågor för Jämtland-Härjedalen och vi har starka band till det lokala näringslivet, offentliga aktörer och Mittuniversitetet. Dessutom är Samling Näringsliv delägare i och har stor påverkan på Peak Region AB, där en betydande del av regionens innovations­utveckling sker.

För att bli medlem i Samling Näringsliv betalar man en årlig medlemsavgift på 1 000 kronor. Därutöver grundar sig den årliga serviceavgiften på hur många anställda bolaget har och varierar från 2 000 kronor per år upp till 45 000 kronor per år.

Hör av dig till verksamhetsledare Peter Vomacka om du vill bli medlem och vara med och påverka framtiden för näringslivet i Jämtland-Härjedalen.

Peter Vomacka, verksamhetsledare Samling Näringsliv

Peter Vomacka

Verksamhetsledare

Medlemmar i föreningen träffas för att nätverka och diskutera
Samling Näringslivs medlemmar hjälper varandra och näringslivet att växa

Våra medlemmar

Medlemmar i Samling Näringsliv är företag i Jämtland-Härjedalen. Här finns stora som små, alla med ett intresse för att se att vår region växa och blomstra.