Om Samling Näringsliv

Vi är en organisation i Jämtland/Härjedalen med syfte att driva utveckling av näringslivet i regionen. Med tre tydliga fokusområden ska SN skapa en plattform för att fler företag ska etablera sig i länet och att fler företag kan expandera. SN drivs av en verksamhets­ledare och en styrelse bestånde av representanter från näringslivet. SN har funnits sedan 2016 och har sitt huvudkontor i Östersund.​

Insikten om att näringslivet i regionen inte är tillräckligt tydligt och inte har en tydlig agenda gav kraft åt det initiativ som togs av några av våra framstående företagsledare i länet. Ett arbete för att driva utveckling i länet och därmed både kunna attrahera fler företags­etableringar, skapa förutsättningar för ökad tillväxt och att säkerställa en tillräckligt snabb takt för teknik- och digital­utvecklling påbörjades därför och Samling Näringsliv startades.

Vision

Vi ska bli den mest attraktiva tillväxt­regionen för företags­etableringar.

Vi är

Modiga, drivande och relations­byggande.