Om Samling Näringsliv

Nätverket som verkar för att stärka näringslivet i Jämtland-Härjedalen.

 

För oss som vill leva och bo i Jämtland är ett näringsliv som kan utvecklas och skapa tillväxt helt avgörande. Genom samarbete är jag övertygad om att vi kan göra skillnad på riktigt!”

Lars Rådström, Styrelsemedlem

Samling Näringsliv

Vi är en organisation i Jämtland-Härjedalen med syfte att driva utveckling av näringslivet i regionen.

Med tre tydliga fokus­områden skapar vi en plattform för att fler företag ska etablera sig i länet och för att fler företag ska kunna expandera. Samling Näringsliv drivs av en verksamhets­ledare och en styrelse bestående av representanter från näringslivet. Samling Näringsliv har funnits sedan 2016 och har sitt kontor i Östersund.

Insikten om att närings­livet i regionen inte är tillräckligt tydligt och inte har en tydlig agenda gav kraft åt det initiativ som togs av några fram­stående företags­ledare i länet. Ett arbete för att kunna attrahera fler företags­etableringar, skapa förut­sättningar för ökad tillväxt och säker­ställa en tillräckligt snabb takt för teknisk och digital utveckling påbörjades och Samling Näringsliv startades.

Fokusområden

Samling Näringsliv är vad vi heter. Vi samlar näringslivet i Jämtland-Härjedalen och blir tillsammans en gemensam och stark röst. Tillsammans vill vi skapa ett klimat i vår region som är det bästa möjliga för etablering av nya företag och för befintliga att växa. För att komma framåt i det arbetet har vi valt att fokusera på tre områden: Kompetens­försörjning, Infrastruktur och Innovation som tillväxtmotor. 

Solnedgång i Jämtland
Möte hos Samling Näringsliv

Kompetens­försörjning

Om näringslivet i vår region ska växa och stå stadigt i framtiden behövs rätt kompetens.

Idag upplever många företag att den kompetens de söker inte finns i tillräckligt stor utsträckning och därför är kompetens­försörjning ett av Samling Näringslivs viktiga fokus­områden. Konkret jobbar vi bland annat för att:

  • Ha ett nära samarbete med Mittuniversitetet för att kunna påverka utbildnings­organ och praktik­platser, utöka kännedom och bjuda på kunskap genom seminarier, skapa ett program för mentor­skap och visa modigt ledarskap.
  • Jobba tillsammans med grund- och gymnasie­skolor, samt olika typer av vuxen­utbildningar, för att säker­ställa att en större andel studenter går vidare till högre studier.

Infra­struktur

Ett välmående näringsliv behöver goda kommunikationer.

I vår region är förut­sättningar och behov väldigt olika beroende på var i länet företagen befinner sig. Tåg, flyg, lands­vägar och fiber­uppkoppling har olika prioritet. Vi vill skapa bästa möjliga utveckling för så många företag som möjligt inom infrastruktur­området. Just nu fokuserar vi på:

  • Att vara en drivkraft för utveckling av kommunikation till vår region främst genom flyg och tåg. 
  • Att synlig­göra regionens behov av hållbara och lönsamma transport­lösningar.
  • Att vara med i arbetet med att säker­ställa en fortsatt utveckling av wifi- och fiber­uppkoppling som gör hela länet digitalt, för att öka möjligheten till kvalitativt distans­arbete.
Flygplan

Innovation som tillväxtmotor

Vi tror på ett starkt närings­liv med många och väl­mående företag. Både stora och små.

Om vi med vårt nätverk och våra kontakter kan bidra till att företag växer och utvecklas så har vi nått stor framgång. Då är vi en resurs för tillväxt. Det vi bland annat fokuserar på är:

  • Att hjälpa start up-bolag utvecklas.
  • Att vara en aktiv delägare i Peak Innovation.
  • Skapa förutsättningar för företags­etableringar.
  • Jobba för utvecklad innovations­miljö genom nära samarbete med universitet, näringsliv och offentlig förvaltning.
  • Möjliggöra affärer mellan företag i Norge och i vår region.